Spolužák


Milovala jsem ho. ZaÄali jsme spolu chodit asi pÅ™ed tÅ™emi roky. HroznÄ› mÄ› okouzlil. VlastnÄ› vÅ¡echno na nÄ›m. Jeho úsmÄ›v, jeho hlas, jeho nádherné modré oÄi, ve kterých jsem se ztrácela.. pÅ™edstavoval pro mÄ› vzor dokonalého chlapa. A nechápala jsem, že zrovna takový o mÄ› zavadil. Byla jsem naprosto nadÅ¡ená. VlastnÄ› to bylo jako krásný sen. V té dobÄ› ho chtÄ›ly vÅ¡echny holky. Znali jsme se už od stÅ™ední, ale chodit jsme spolu zaÄali až v dobÄ›, kdy mi bylo 26 let. Za tu dobu jsem se zmÄ›nila. On samozÅ™ejmÄ› taky. Ale rostl do krásy. Jednou jsme se potkali úplnÄ› náhodou na ulici a dali jsme se do Å™eÄi. Já jsem ho nejprve nepoznala, ale on se mi pÅ™ipomenul, že je pÅ™ece můj spolužák ze stÅ™ední a já jsem SK vzpomnÄ›la.

par

A už to bylo. Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že máme hodnÄ› vÄ›cí spoleÄných, rozumíme si a je nám spolu dobÅ™e. Byla jsem docela pÅ™ekvapená, protože jsem se nikdy žádnému chlapovi neotevÅ™ela, jako jemu. Byla jsem nadÅ¡ená z toho, že si tak rozumíme. A zároveň jsem byla nadÅ¡ená, že jsem naÅ¡la svou spříznÄ›nou duÅ¡i, i když jsem v to popravdÄ› vůbec nedoufala. Moje pÅ™edchozí „vztahy“ nestály za nic. VlastnÄ› to byly z jejich strany jen úlety, kdy mÄ› využili na sex a potom mÄ› odkopli.

par

Až jsem pochopila krutou realitu, vždycky to hodnÄ› bolelo a dlouho jsem se z toho dostávala. A vtom mi pÅ™iÅ¡el do cesty on. KoneÄnÄ› zaÄal můj život mít smysl a já jsem se cítila dobÅ™e. PÅ™ed ním jsem se nemusela pÅ™etvaÅ™ovat a ani si na nic hrát. A když doÅ¡lo na sex, bylo to opravdu nádherné. A svÄ›te div se, ani po sexu mÄ› neopustil. PrávÄ› naopak. Dnes je to pÅ™esnÄ› tÅ™i roky, co jsme spolu a požádal mÄ› o ruku. Asi nemusím říkat, jak mÄ› to dojalo. Tekly mi slzy Å¡tÄ›stí. Už jsem nedoufala v to, že se mi toto stane. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem odpovÄ›dÄ›la ano a po pár mÄ›sících jsme se vzali. TeÄ už spolu Äekáme dítÄ›.